Fysioterapiakotikäynnit

Fysioterapeuttimme tekee fysioterapiakotikäyntejä ja muita asiakaskäyntejä asiakkaan toivomusten ja/tai tarpeen mukaan kotiin, palvelutaloille, kouluihin, päiväkoteihin, työpaikoille, kuntosaleille ja uimahalleille.

Kotikäyntien pääasialliset asiakasryhmät ovat neurologiset ja vaikeavammaiset asiakkaat sekä asiakkaat, joiden fyysinen toimintakyky on jostakin syystä heikentynyt. Asiakaskuntaamme kuuluvat lapset kouluiästä alkaen, aikuiset ja ikääntyneet.

Palvelun tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä auttaa selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa.