Psykoterapia
PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveydenongelman ja/tai -häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa.

Se on mielenterveysongelmien (esim. masennus, ahdistus ja erilaiset pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä ja opiskelussa) ja elämän erilaisten kriisien ja traumaattisten kokemusten hoitamista keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa.

Sen tavoitteena on vähentää psyykkistä kärsimystä, tukea potilaan henkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä valmiuksia itse ratkaista ongelmia. Se helpottaa toipumista oireilusta, parantaa toimintakykyä ja antaa välineitä selviytyä myös myöhemmistä mielen-, ihmissuhde- ja elämänongelmista. Psykoterapian vaikuttamiskeinot ovat psykologisia, mikä edellyttää psykoterapeutilta riittäviä perustietoja ihmisen psykologisesta kehityksestä, kliinisestä psykologiasta ja psykiatriasta.

Se on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto ja perustuu lakeihin, asetuksiin ja eettisiin periaatteisiin

OTA MEIHIN YHTYETTÄ JA KYSY LISÄTIETOJA