Työfysioterapia

Työfysioterapiaan tullaan melkein aina työterveyslääkärin lähettämänä. Joskus voi olla tilanne, että työterveyslääkärin lähetettä ei ole, vaikka ongelma koetaan työperäiseksi. Myös tässä tilanteessa voi hakeutua hoitoon oma-aloitteisesti. Työfysioterapia voi olla myös osa normaalia fysioterapiajaksoa.

Työpaikkakäynti ja ergonominen selvitys

Työfysioterapeuttimme tekee työpaikkakäyntejä työterveyshuollon ja/tai työnantajan pyynnöstä. Työfysioterapeutti haastattelee työntekijän ja tarkistaa työpisteen ergonomian. Työpaikkakäynnin perusteella työfysioterapeutti tekee kirjallisen suosituksen jatkotoimenpiteitä varten. Työpaikkakäynnit sisältävät palautteen ja raportoinnin työterveyshuoltoon ja/tai työnantajalle sekä työntekijälle.

Työfysioterapeuttimme voi käydä työpaikkakäynnillä, joko yksittäisen työntekijän luona tai useamman työntekijän luona samalla kertaa. Ergonomisen selvityksen voi tilata kuka tahansa, vaikka sitä ei olisi kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Työfysioterapian asiantuntijaluentoja

Työfysioterapeuttimme voidaan tilata työyhteisöön pitämään luentoja eri aiheista, mm. päätetyöstä, nostotyöhön liittyvistä huomioista, siivoustyöstä ja parturi-kampaajan työstä. Luennot voivat olla esim. osa TYKY- tai virkistyspäivän kokonaisuutta. Luennot voidaan aina myös suunnitella yksilöllisesti tarpeiden mukaan.

Työfysioterapeutin pitämä ryhmänohjaus

Työfysioterapeuttimme pitämät ryhmät ovat pienryhmiä, eli 5-8 henkilöä/ryhmä. Ryhmään voi tulla työterveyslääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Kaikilla pienryhmissä olevilla ihmisillä on saman tyyppisiä ongelmia, joita halutaan hoitaa tai ennaltaehkäistä. Ryhmät kokoontuvat sovitusti esim. 2-10 kerran tapaamiskertoina tai sopimuksen mukaan. Tapaamiskertoihin voidaan myös sisällyttää luentoja eri aihealueista. Tapaamiskerrat voidaan toteuttaa sovitussa paikassa.