Ikääntyvien Fysioterapia
IKÄÄNTYVIEN FYSIOTERAPIA

Ikääntyvien fysioterapian tärkeimpänä tavoitteena on tuoda hyvinvointia ikääntyvän arkeen toimintakykyä ylläpitävällä ja kuntouttavalla otteella.

Ikääntyvillä toimintakykyä heikentävät usein lihaskyvyn heikentyminen, muistisairaudet ja erilaiset kiputilat. Toimintakyvyn heikentymistä voidaan ennaltaehkäistä.

Lihasvoimaa parantavat harjoitteet parantavat myös tasapainoa ja ketteryyttä, jolloin ikäihmisen kaatumisriski pienenee ja aktiivisen liikunnallisen elämäntavan säilyttäminen on helpompaa.

Eri menetelmillä tapahtuva kuntoutus myös hidastaa muistaisairauksiin ja kiputiloihin liittyvää toimintakyvyn heikentymistä.

Ikääntyvien osalta on tärkeää mahdollistaa kuntoutuminen tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja tarvittaessa yhteistyössä ikäihmisen omaisten ja muun hoitohenkilökunnan kanssa.

OTA MEIHIN YHTYETTÄ JA KYSY LISÄTIETOJA