LASTEN JA NUORTEN FYSIOTERAPIA
  • Lapsilla ja nuorilla voi esiintyä erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja. Tavallisimpia syitä, miksi lapsi tai nuori hakeutuu fysioterapiaan, ovat erilaiset selkä- ja niskakivut, päänsärky, alaraajakivut, rasitusperäiset kivut, tapaturmat ja vammat. Fysioterapiaan kannattaa hakeutua myös, jos lapsen motorinen kehitys ei tunnu etenevän samaan tahtiin kuin ikätovereiden.

Fysioterapian tavoite on tukea lapsen ja nuoren liikkumista ja toimintaa niin arjessa kuin harrastustoiminnassa, yhteistyössä vanhempien kanssa.

Ensimmäisellä fysioterapiakäynnillä kartoitetaan tilannetta haastattelulla ja tehdään fysioterapeuttinen tutkiminen ikätasoisesti erilaisilla liike- ja lihasvoimatesteillä.Testeillä pyritään saamaan selville lapsen/nuoren motoriset taidot, voimatasot sekä sitä kautta mahdolliset syyt kipuun. Tutkiminen tehdään aina yksilöllisesti ja huomioidaan esim. harrastusten puolelta nousevat lajikohtaiset tavoitteet.

Fysioterapiassa käytetään manuaalisen terapian keinoja myös lasten ja nuorten kanssa. Kehoa ja niveliä tutkitaan käsin ja näin saadaan selville mahdolliset liikerajoitukset, kireydet ja jännitteet lihas- ja lihaskalvojärjestelmässä.

Erilaisia kireyksiä kehoon voi muodostua putoamisista, kaatumisista, nyrjähdyksistä ja totutuista liikemalleista. Liikunnan ja liikkumisen vähentyminen on nykyaikana myös yksi tekijä lasten ja nuorten jäykkyyksiin ja kiputiloihin.

Tutkimisen pohjalta tehdään suunnitelma, annetaan ohjeita ja neuvoja kotiin sekä mietitään perheen kanssa yhdessä kuinka tilannetta seurataan.