Neurologinen kuntoutus
NEUROLOGINEN KUNTOUTUS
 • Neurogisella kuntoutuksella pyritään auttamaan kuntoutujaa saavuttamaan oma optimaalinen ja paras fyysisen toimintakyvyn taso. Tämä optimaalinen taso voi olla etenevän sairauden hidastaminen, nykyisen toimintakyvyn ylläpito tai toimintakyvyn parantaminen esimerkiksi aivoinfarktin jälkeen.

Tavoitteena tulee olla kuntoutujan fyysisen liikunta- ja toimintakyvyn maksimoiminen ja sitä kautta arjen jokapäiväisistä askareista selviytymisen helpottaminen. Kuntoutuksen tavoitteet ja päämäärät ovat aina yksilöllisiä ja niitä tulee suunnitella, jos suinkin mahdollista, yhdessä kuntoutujan, hänen lähipiirinsä ja muiden ammattilaisten kanssa.

Neurologinen kuntoutus sisältää usein toiminnallisia harjoitteita ja liikehoitoja, jotka pyritään mahdollisuuksien mukaan yhdistämään osaksi kuntoutujan arkea. Lisäksi kuntoutus sisältää terapeuttista harjoittelua, lihasten vahvistamista ja venyttelyä sekä nivelten käsittelyä. Liikkumisen ja sen osa-alueiden (esim. tasapaino, painonsiirrot, yms.) harjoittelua ja tarvittaessa myös esimerkiksi kivunhoitoa.

Tärkeintä kuitenkin on, että käytetyt menetelmät valikoituvat aina yksilöllisesti ja kuntoutujan henkilökohtaisten tarpeiden ja alkututkimuksen mukaan, kuunnellen myös kuntoutujan omia toiveita ja odotuksia.

Neurologista kuntoutusta toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa, kuten Kela, kuntayhtymät, sairaanhoitopiiri, vakuutusyhtiöt, jne.

NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA
 • Neurologinen fysioterapia on fysioterapian osa-alue, jossa kuntoutujan toimintakykyyn vaikuttava tekijä on jonkin neurologisen sairauden aiheuttama tai tekijä aiheuttaa ihmiselle neurologisia oireita.

Neurologinen tekijä voi olla tai sen voi aiheuttaa:

 • synnynnäinen (esim. CP-vamma),
 • jossain elämän vaiheessa puhjennut (esim.MS-tauti),
 • jonkin onnettomuuden (esim. selkäydinvammat) tai
 • aivotapahtuman (esim.aivoverenvuoto)

Yhteistä näille kaikille on, että ne vaikuttavat hermoston (keskus-/ääreishermosto) toimintaan ja/tai säätelyyn ja sitä kautta heikentävät ihmisen toimintakykyä.

Neurologiset oireet voivat olla luonteeltaan pysyviä, eteneviä tai osittain tai kokonaan palautuvia.

Vaikka neurologinen kuntoutus erotetaan usein tuki- ja liikuntaelin fysioterapiasta, niin on selvää, että neurologisella kuntoutujalla voi olla paljon tuki- ja liikuntaelinongelmia, samoin kuin myös tuki- ja liikuntaelin asiakkaalla voi olla neurologisia oireita. Fysioterapia tuleekin aina perustua kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin sekä alkututkimukseen.

Neurologisen fysioterapian piiriin kuuluvat esimerkiksi:

 • MS ja Parkinsonin tauti
 • Lihassairaudet esim. ALS
 • Selkäydinvammat
 • Kehitysvamma, CP
 • Aivovammat
 • Aivoverenkiertohäiriöt (AVH)
 • Erilaiset harvinaiset neurologiset sairaudet
OTA MEIHIN YHTYETTÄ JA KYSY LISÄTIETOJA